Page path:


Atitikties taisyklės

Viena grupė - vienos taisyklės

Per pastaruosius 100 metų KAEFER darbuotojai visame pasaulyje dirbo kartu, siekdami suteikti aukštos kokybės sprendimus klientams, pagrįstus pasitikėjimu bei vertybėmis. Mes didžiuojamės savo pasiekimais, nenuvildami esamų bei būsimų klientų. 2018 m. atnaujinome savo verslo elgesio kodeksą su šiuolaikinėmis temomis, kurios tampa vis svarbesnės. Tai darydami užtikriname tvirtą verslo kontrolę.

Mūsų ilgalaikė sėkmė nebūtų buvusi įmanoma be mūsų įmonės kultūros ir vertybių orientacijos. Pasitikėjimas yra visų mūsų veiklos pagrindas. Mes įsipareigojame veikti taip, kad galėtume išlaikyti ir sustiprinti klientų, darbuotojų ir savininkų pasitikėjimą bei lojalumą. Pasitikėjimas gali išsivystyti tik tada, kai mūsų veiksmai yra nuspėjami ir pagrįsti nuoseklia eiga. Tokios aplinkos kūrimas ir nuolatinis siekis įvaldyti savo įsipareigojimus padeda mums pasiekti aukščiausią bendradarbiavimo lygį. 

KAEFER yra tvirtai įsipareigojęs laikytis rizikos valdymo ir atitikties taisyklių, kurias apibrėžia gairių ir procedūrų rinkinys, skirtas užkirsti kelią tam prieštaraujančiams teisiniams, etiniams ir verslo standartams.

Verslo elgesio kodeksas apibrėžia mūsų politiką, susijusią su mūsų įmonės tikslais ir vertybėmis. Šis kodeksas taikomas kiekvienam asmeniui, kuris dirba su KAEFER grupe visame pasaulyje, t.y visiems mūsų darbuotojams, konsultantams, laikiniems darbuotojams ir subrangovams. Kodekse aprašoma, kaip elgiamės bei ko laikomės vykdydami verslą. Nepriklausomai nuo darbo, kurį atliekame kasdien, visi laikomės įstatymų, standartų ir gairių, veikiame etiškai, sąžiningai bei pagarbiai.

Tik tuomet, kai visi veikiame laikydamiesi aukštų standartų, galime įveikti visus iššūkius, priimti tam tikrus pokyčius bei užtikrinti tvarų ir novatorišką verslo modelį ateinančioms kartoms.

Udo Giesen

Udo Giesen

Corporate Legal & Compliance

+49 421 3055 0

Dovilė Mieldažienė

Atitikties taisyklių atsovas Lietuvoje

+37065026438

Code of Business Conduct