Page path:


ES gaunama parama vidaus mokymams

KAEFER UAB darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas

2017m. rugsėjo 25d. įmonė KAEFER UAB kartu su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto KAEFER UAB „darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas”. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti esamų ir naujai įdarbinamų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Inovacijos, patirtis bei nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra itin svarbūs siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui.

Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį. Planuojama, kad mokymai vyks 36 mėn., bus apmokyti 207 įmonės darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017m. rugsėjo 25d. – 2020m. rugsėjo 25d.

Bendra projekto vertė:  332 829,64 Eur

Šarūnas Linkus

GTS Techninės priežiūros ir IVS vadovas

+3706 99285 21

ES projektas KAEFER UAB