Atitiktis

KAEFER ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL ATITIKTIES

KAEFER sąžiningumas yra mūsų veiklos pagrindas. Pirmenybę teikiame griežtų vidaus taisyklių, skirtų užkirsti kelią netinkamam elgesiui, laikymuisi ir etikos standartų taikymo visuose mūsų veiklos regionuose užtikrinimui. Mūsų Verslo etikos kodeksas yra kiekvieno bendravimo gairės, skatinančios pasitikėjimą ir patikimumą tiek su mūsų partneriais, tiek su darbuotojais.

Be vidinių standartų, savo tiekėjams keliame tokius pat aukštus etikos reikalavimus, vadovaudamiesi Tiekėjų elgesio kodeksu. Taip užtikrinamas mūsų vertybių ir principų suderinamumas visoje tiekimo grandinėje.

Siekdami sustiprinti savo įsipareigojimą elgtis etiškai, mes įdiegėme saugią pranešimų apie pažeidimus platformą, vadinamą “KAEFER Compliance Helpline”. Tai leidžia asmenims anonimiškai pranešti apie bet kokias problemas, taip užtikrinant skaidrumą ir atskaitomybę visais mūsų veiklos aspektais.

KAEFER atitiktis yra ne tik reikalavimas – ji yra mūsų pasaulinės veiklos pagrindas. Ji saugo mūsų reputaciją, skatina tvarią verslo praktiką ir stiprina mūsų įsipareigojimą siekti tobulumo visame, ką darome.

KAEFER ATITIKTIES PAGALBOS LINIJA

Kaip galima pateikti ataskaitas?

Ataskaitas galima pateikti įvairiais kanalais, pvz.:

  • naudodamiesi KAEFER atitikties užtikrinimo linija – mūsų itin saugia internetine pranešimų apie pažeidimus sistema.

https://www.bkms-system.com/kaefer

KAEFER atitikties užtikrinimo pagalbos liniją valdo išorės paslaugų teikėjas, ja gali naudotis darbuotojai, tiekėjai, klientai ir kitos trečiosios šalys. Ja galima naudotis visame pasaulyje įvairiomis kalbomis ir teikti anoniminius pranešimus. Prisijungus prie KAEFER Compliance Helpline (atitikties pagalbos linijos), pateikiamos aiškios instrukcijos ir ji yra savaime suprantama.

  • Kreipdamiesi į KAEFER grupės atitikties užtikrinimo tarnybą telefonu, el. paštu, paštu arba asmeniškai.

Atsakingas KAEFER UAB atitikties pareigūnas Dovilė Mieldažienė

El.paštas: Dovile.Mieldaziene@kaefer.com

Mob.tel.: +37065026438

Adresas: Ringuvos g. 65A, LT-45245 Kaunas, Lietuva

El. paštas: compliance@kaefer.com

Tel: +49 421 3055 0

Adresas: Marktstr. 2, 28195 Brėmenas, Vokietija

Šiam vaizdo įrašui taikomos autorinės intelektinės nuosavybės apsaugos teisės. Jo negalima nei kopijuoti ir (arba) nei keisti komerciniais ar asmeniniais tikslais, nei perduoti. Įterpti į kitas svetaines galima tik turint šio vaizdo įrašo autorius leidimą. Visos teisės priklauso “Business Keeper AG”.

KAEFER VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Atraskite pagrindines vertybes ir mūsų visuotinai privalomus principus bei standartus, kuriomis vadovaujasi KAEFER Grupė. Mūsų Verslo etikos kodeksas užtikrina, kad mūsų darbuotojai elgtųsi etiškai, sąžiningai ir laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių. Be to, mūsų Tiekėjų elgesio kodeksas šiuos lūkesčius išplečia ir mūsų tiekėjams, užtikrindamas, kad jie atitiktų mūsų puoselėjamas vertybes ir standartus. Sužinokite daugiau apie mūsų įsipareigojimą laikytis etiško elgesio visose mūsų veiklos srityse.

KAEFER GRUPĖS POLITIKOS

Įmonė, kuria galima pasikliauti

 KAEFER supranta, kad svarbu išlaikyti patikimumą. Mes vykdome savo įsipareigojimus ir netaikome jokių kompromisų bei išimčių, susijusių su sveikatos ir saugos, aplinkosaugos, kokybės ir patikimumo reikalavimų pažeidimais. Tai atspindi mūsų kultūrą ir leidžia mums užtikrinti nuolatinį klientų pasitenkinimą bei išlaikyti ilgalaikį mūsų verslo tvarumą.

Mes integruojame atsakingą praktiką į visą savo veiklą, pradedant mūsų įmonės politika ir baigiant konkrečiais įsipareigojimais dėl žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir ESG iniciatyvų. Mūsų sveikatos ir saugos, aplinkosaugos ir kokybės politika pabrėžia mūsų įsipareigojimą užtikrinti saugią, tvarią ir kokybišką darbo aplinką visoms suinteresuotosioms šalims.

Kartu siekiame įgyvendinti KAEFER Grupės politikoje numatytus įsipareigojimus!